יום ג', כט’ באייר תשפ”א

מרן-רבי-אלעזר-מנחם-שך/דעת-תורה

 
 
 
 
 
 
 
הג"ר אלעזר הלוי שולזינגר שליט"א: מי שיחקור היכן התבטא מרן הרב שך (אבי עזרי), או כתב כי יש לוותר על "שטחים" - אני מבטיחו שלא ימצא זאת, כי מעולם לא אמר לא התבטא ולא כתב כך

לפני כעשרים שנה בעת תקופת התרגיל המסריח כאשר שמעון פרס חפץ להקים ממשלת שמאל בראשותו, תקף הגרא"מ שך זצ"ל את השמאל הישראלי בנאום המפורסם שזעזע את כל העולם: "במה אתם יהודים??" "אם יש קיבוצים שלא יודעים מה זה יום כיפור, לא יודעים מה זה שבת ולא יודעים מה זה מקווה. מגדלים שפנים וחזירים. יש להם קשר עם האבא שלהם? ... מערך? מערך זה דבר קדוש? הם ניתקו את עצמם מכל העבר שלנו ומבקשים תורה חדשה. אם אין שבת ואין יום כיפור, אז במה הוא יהודי?" וכן כאשר שמעון פרס פעל להקמת ועדת חקירה לחקירת טבח סברה ושתילה זעק הגרא"מ שך שהוא "מוסר", וסירב לתמוך בממשלתו. הגרא"מ שך היה נגד השמאל, סירב לשתף איתו פעולה ונלחם נגדו. בנוסף אנו חושפים כאן כי בניגוד לשקר הגדול שמפורסם, שכביכול הגרא"מ שך היה בעד מסירת שטחים לערבים, הדבר ממש לא כך, וכפי שכתב הג"ר אלעזר הלוי שולזינגר שליט"א בספרו "על משכנות הרועים" שנדפס בחיי הגרא"מ שך ומבטא את השקפתו בכל אורחות החיים [ב"ב תשמ''ח עמ' קיא]: ולאחר שכל בר בי רב ראה מה קורה כשנותנים שטחים לערבים בגוש קטיף, שהקסאמים התרחבו עד לאנ"ש באשדוד והגיעו ליבנה, קוממיות, קרית גת, באר שבע ועוד ועוד, [וכמעט שהגיעו לבית שמש] כזכור לכולנו, הנה זה ברור שדעת הגרא"מ שך תהיה כהיום נגד נתינת שטחי ארה"ק כיון שזה פיקוח נפש גמור, וכפי שהורה המציאות העגומה. *** *** *** *** *** *** *** להגדלה לחץ על התמונה להגדלה

 
על משכנות הרועיםהסכמי אוסלועל רה"מ יצחק שמיר: יש לו דעת זקנים (משפחה יג תמוז תשע"ב)