יום ג', ח’ באייר תשפ”א

עשרות-רבנים-איסור-חמור-למכור-דירות-לערבים-דעת-תורה

 
 
 
 
 
 
 
למעלה מ-40 רבני ערים וגדולי תורה, מכל רחבי הארץ, פרסמו מכתב האוסר מכירה או השכרת בתים לנכרים - ערבים או עובדים זרים ● הנימוק לאיסור: איסור דאורייתא ד"לא תחנם", חשש מהתבוללות, וירידת ערך הנכסים ● בין הרבנים החתומים על המכתב: מרנן ורבנן רבי שמחה הכהן קוק, רבי יעקב אדלשטיין - רבה של רמת השרון, רבי אביגדור נבנצל - רב הרובע היהודי בירושלים. ועוד
17:42 (07/12/10) דעת תורה

גילוי דעת חסר תקדים בהיקפו צפוי להתפרסם בסוף השבוע הקרוב ולחולל סערה. בגילוי הדעת, עליו חתומים עשרות רבני ערים מכל רחבי הארץ, נכתב כי חל איסור הלכתי חמור למכור או להשכיר דירות וקרקעות בארץ ישראל למי שאינו יהודי. בין הרבנים החתומים על המכתב, בולטים הרב יוסף שיינין, הרב חיים פינטו - רבני העיר אשדוד. הרב יעקב יוסף בנו של מרן הגר"ע יוסף , מרן הרב שמחה הכהן קוק, הרב יעקב אדלשטיין - רבה של רמת השרון, הרב יהודה דוד וולפא, הרב דב ליאור, הרב דוד אבוחצירה - רבה של יבנה, והרב אביגדור נבנצל - רב הרובע היהודי בירושלים. ועוד. במכתב כותבים הרבנים, כי במקרה של השכרת דירות, "אם הנכרי הזה אלים ומציק לשכניו, כבר התבאר בשולחן ערוך שכל מי שמוכר לו חייב נידוי! עד שיסלק הנזק אפילו בדמים מרובים". בגילוי הדעת, מדגישים הרבנים: "חובה על שכניו ומכריו של המוכר והמשכיר הזה להתרות בו ולהזהירו - בתחילה ביחיד, ואחר כך רשות בידם לפרסמו ברבים, להתרחק ממנו, למנוע מסחר איתו, לא להעלותו לתורה וכדומה". במכתב מפרטים הרבנים את החשש להתבוללות ולנישואי תערובת כתוצאה של השכרת הדירות. הנימוק ההלכתי מלבד איסור דאורייתא ד"לא תחנם", הוא "משום שדרך חייהם (של הנוכרים) שונה מן היהודים, ומהם יש שצוררים לנו ויורדים לחיינו עד כדי סכנת נפשות". גם גרימת נזק כלכלי לשכנים יש כאן, שהרי "מן המפורסמות הוא שבעקבות מכירה או השכרת דירה אחת יורד מחיר כל דירות השכנים, ואפילו כשהקונים והשוכרים נחמדים בתחילה". נוסח ה"גילוי דעת", עליו חתמו גדולי ישראל במענה לשאלת רבים הננו משיבים שאסור מהתורה למכור בית או שדה בארץ ישראל לנכרי. כדברי הרמב"ם: "...שנאמר 'וְלֹא תְחָנֵּם' (דברים ז ב). - לא תיתן להם חניה בקרקע שאם לא יהיה להן קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא..." (הלכות ע"ז; י,ד). והזהירה עליו התורה כמה וכמה פעמים שהוא גורם רעות ומחטיא את הרבים בנישואי תערובת שנאמר: "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (דברים ז ד). שזה חילול קודש השם (רמב"ם א"ב יב ו) ומחטיא את הרבים באיסורים אחרים כמו שהזהירה תורה: "לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי" (שמות כג לג). ועוון המכירה והמשלשל ממנו, הכל תלוי בצוואר המוכרים, רחמנא ליצלן. ועוד רעה על רעה, שהמוכר או המשכיר להם דירה באזור שגרים בו יהודים גורם נזק גדול לשכניו, ומתקיים בהם: "וְצָרֲרוּ אֶתְכֶם עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם ישְׁבִים בָּהּ" (במדבר לג נה). באשר דרך חייהם שונה מן היהודים, ומהם יש שצוררים לנו ויורדים לחיינו עד כדי סכנת נפשות כמו שהתפרסם כמה וכמה פעמים. ואפילו בחו"ל אסרו למכור להם בתוך שכונת היהודים מטעם זה, ומכל שכן בארץ ישראל כמבואר בשולחן ערוך (יו"ד קנא) שזה איסור גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. ומן המפורסמות הוא שבעקבות מכירה או השכרת דירה אחת יורד מחיר כל דירות השכנים אפילו כשהקונים והשוכרים נחמדים בתחילה. וזה המוכר והמשכיר הראשון גורם לשכניו הפסד גדול ועוונו גדול מנשוא. ומי התיר לו? וגורם לאחרים למכור רכושם אחריו, לברוח מהמקום. וגם המוכרים אחריו לנכרים, גם הם מגדילים עוון חמור זה שתלוי בצוואר כולם. ואם הנכרי הזה אַלָּם ומציק לשכניו, כבר התבאר בשולחן ערוך שכל מי שמוכר לו חייב נידוי!! עד שיסלק הנזק אפילו בדמים מרובים. (יו"ד שלד מג). ובימינו אין אנו מנדין, כידוע, באשר חומרת הנידוי גדולה. אמנם חובה על שכניו ומכריו של המוכר והמשכיר הזה להתרות בו ולהזהירו, בתחילה ביחיד ואחר כך רשות בידם לפרסמו ברבים. להתרחק ממנו, למנוע מסחר איתו, לא להעלותו לתורה וכד' עד שיחזור בו מהיזק רבים זה. והשומע לנו ישכון בטח. אמן כן יהי רצון. על מכתב דומה חתמו מרנן גדולי ישראל, הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי, הגרי"מ לפקוביץ, הגר"נ קרליץ, לפני חמש שנים. שכתבו: "הננו לגלות בזה דעתנו, דעת תורה, שאסור למכור קרקע או בית בארץ ישראל לגוי – אפילו שאינו עובד עבודה זרה – או לישמעאלי, ואפילו במקום הפסד גדול ושעת הדחק". דעת מרן הגרי"ש אליישיב זצוק"ל: איסור "לא תחנם" גם לזמן מועט, ועוד בס"ד יא תמוז תשנ"ה למכובדנו הדגול ד"ר פז הי"ו שלום רב, מכתבך הגיעני, ובו השאלה המצערת בדבר אנשי השמאל הבאים ליחידים הגרים בשטחים, ומציעים להם תשלומים על מנת שיעזבו את בתיהם, והממשלה תוכל למוסרם לערבים, עפ"י הסכם השלום. האם מותר ליחידים למכור בתיהם לאנשי השמאל היהודים, או שמא גם בזה יש לאו של "לא תחנם", לא לתת חניה לנוכרים בארץ ישראל? דעת מורי חותני הגאון רי"ש אלישיב נ"י היא כדלהלן: בין שמוכר קרקע ישירות לנכרי, או שמוכר לישראל - והמטרה היא למוסרו לנכרי, שניהם אסורים. אלא שהיה אולי מקום לומר, שאם בין כך תמסור הממשלה בקרוב את השלטון לערבים, והיהודים ייאלצו לעזוב בתיהם בגלל הסכנה, אולי מותר כבר כעת למכור את הרכוש, כדי לא להפסיד ממון? אולם דעת מורי חותני היא, שמכיוון שברור שהממשלה תפצה כל אחד שייאלץ לנטוש את אדמתו, אם כן אין כל היתר להקדים את האיסור ולמכור כבר כעת, טרם נעשה מצב של סכנה לגור במקום. ולכן אסור כעת למכור. ואנו תפילה ששומר ישראל ישמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל. בצער ובכבוד רב יצחק זילברשטיין

 
מכתב גדולי ישראל לפני 5 שנים, לחץ להגדלה[1] פסק ההלכה מגדולי הדור, לחץ להגדלה[2] פסק ההלכה מגדולי הדור, לחץ להגדלה[3] פסק ההלכה מגדולי הדור, לחץ להגדלה
פסק ההלכה מגדולי הדור להורדהמכתב גדולי ישראל משנת תשס"ה להורדהדעת מרן החזון איש זצוק"למכתב גדולי ישראל משנת תשס''ז, לחץ להגדלה
2 מכתבי גדולי ישראל