יום ה', כא’ באב תשע”ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מודעה: דעת רבותינו גדולי הדורות באיסור מסירת שטחים לנכרים
 
 
 
 
דעת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל כ"ק האדמו"רים מויזניץ, ערלוי, אלכסנדר, סדיגורא, בוסטון, והרה"צ רבי בנימין זילבר, להבחל"ח
 
 
 
 
 
23:09 (25/06/16) דעת תורה
מעלת חשיבות וזכות ישיבת ארץ ישראל, ומאידך הזהירות שמוטל עלינו בכלל ובפרט כשיושב בארץ ישראל ● ידוע אף בדורות האחרונים כמה השתוקקו והתאמצו גדולי ישראל לעלות לארץ ישראל ● מצות ישיבת ארץ ישראל כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים מצוה זו
10:46 (11/04/16) דעת תורה
והיו עיני ולבי שם כל הימים ● היהדות האמיתית – להיות שייך לתורת ה', לעם ה', ולארץ ה' ● קירבתינו למקום השראת השכינה – תשפיע עלינו הצלחה גדולה ● התורה תלויה - בעם השם על נחלת השם ● השמירה האלקית המיוחדת על יושבי ארץ ישראל ● מי שמודה לה' על הניסים – "אראנו בישע אלקים" ● עליית יהודי רוסיה – חלק מקיום הנבואה "בשובי את שבותיכם" ● מי שיש לו חלק בא"י - חשוב הוא כחלק בעוה"ב ● אשרי האיש שיש לו חלק בבנין הארץ בחומר וברוח ● תחת ללון בפלטריות חו"ל – בחרתם ללון במדבריות של א"י ● העיסוק ברשיון עליה לא"י – היא מצוות ה' השקולה ככל התורה
12:48 (08/03/16) דעת תורה
בימים אלו אנו עומדים בתוך ימי השלושים לפטירתו של כ"ק גאב"ד ערלוי, הגאון הקדוש רבי יוחנן סופר זצוק"ל, אשר היה ידוע כלוחם על כל דבר שבקדושה, ובין היתר גם למען שמירת ארץ ישראל וקדושתה. בשיחותיו אפשר לראות רבות את חמימותו לעניני ארץ הקודש
13:41 (17/09/15) דעת תורה
"אף שא"י בחורבנה, וקדושתה בהסתר - היא קדושה בכל תוקף הקדושה החיים המודרניים החדשים והמחודשים, משכח מן הלב את האמת הישנה והעתיקה שארץ ישראל היא ארץ הקדש. שקדושתה היא על כל מדרך כף רגל, ועל כל נשימת ונשימה, ושהיא קדושה בכל תוקף של קדושה אף בחורבנה..."
15:55 (30/07/15) דעת תורה
מתוך מכתבם של גדולי ישראל: "מגלים אנחנו איפוא דעתנו בזאת כי עם התנגדותנו הידועה לממשלה מטעמים רוחניים אנו מתנגדים בכל תוקף גם לדרכה הפזיזה והחפוזה של הממשלה בענייני ההסכם המוסכן הזה וכלל המו"מ המדיני על ארץ חמדתנו המובטחת לנו בתורתנו הקדושה. אנחנו קובעים ברורות כי אין טעם לנהל משא ומתן כל זמן שנשפך דם יהודים, וכבר זעק הנביא (ישעי' מ"ח, כ"ב) "אין שלום אמר ה' לרשעים", וכבר אמר דוד מלכנו (תהלים ק"כ, ז') "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה"
22:59 (17/03/12) דעת תורה
שיחה עם איש אמונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל, הרב שמואל אבישי שטוקהמר הי"ו שכיהן שנים רבות כמזכיר מועצת גדולי התורה בשנים בהן כיהן רבינו כנשיא מועצגה"ת
21:40 (14/03/12) דעת תורה
בשיחה עם ראש המכינה ביתיר, הרב משה הגר-לאו הוא מספר על בן דודו של אביו, כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל: היחס שלו לציונות הדתית היה חיובי, את המזרחי הוא ביטל ואמר שהם ייעלמו, אבל היה לו יחס של הערצה לאנשי גוש אמונים, והורה לתלמידיו ללמוד מהם כיצד להקפיד במצוות.
23:38 (05/02/12) דעת תורה
ראש ישיבת פונוביז' הסביר כי אדם שמוסר את נפשו למען הצלת האחר יש לו חלק לעולם הבא, ללא קשר לקיום מצוות ● הגרי"ג אדלשטיין תקף את הסיקריקים: "מכניסים דברי ליצנות על צדיקים; אסור לשנוא את החילונים" ● וגם: מדוע החרדים לא מתגייסים לצבא? ● הקלטה
19:08 (24/10/11) דעת תורה
על האדמו"ר הזקן הרה"ק ר' אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זי"ע: "באחד משולחנותיו שערך כאן בא"י, הביאו לפניו את פרי ה'סברס'. הרבי היה כידוע 'חסיד' גדול של ארץ ישראל, וכאשר אמרו לו שזה מאכל של ארץ ישראל, החל לאכול אותו עם הקוצים שבו... ולא ראו עליו שום שינוי כלל."
19:55 (04/10/11) דעת תורה
הרהר רבי איסר זלמן שעה קלה, והשיב כך: "השולחן ערוך פוסק, שעכו"ם שצרו על עיירות ישראל, בעיר הסמוכה לספר אפילו על עסקי קש ותבן מחללין עליהם שבת, אפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבוא" (או"ח שכט וברמ"א). מהאי טעמא, במצב שאנחנו שרויים בו בעת הזו עלינו לכאורה להתגייס לצבא לגונן על שארית הפלטה... אלא שרבי אברהם ישעיהו ואני נתיישבנו, והכרענו בדעתנו דעת תורה, שבתקופה הזו יש הכרח גמור בביסוס עולם התורה... ועת לעשות לה'... והרי זה עניין המסור לגדולי התורה.
18:32 (04/10/11) דעת תורה
דעת תורה שיחות ושיעורים בנושאים: תורת ארץ ישראל ● התחדשות התורה בארץ ישראל ● התלמיד שסחט את הכוונות מהרב'ה ● תחל שנה וברכותיה ● גלות ונחמה בכפליים ● קדושה ראשונה וקדושה שניה ● משמעות ימי בין המצרים ● (עם וידאו לצפייה) מיוחד!
13:49 (04/10/11) דעת תורה
האדמו"ר מדבר בעיקר על מסירות-הנפש שצריכה להיות כדי להחזיר אנשים בתשובה, ועל אהבת עם-ישראל וארץ-ישראל שצריכה להשתרש בנו. כן מספר האדמו"ר על קורות חייו. ניתן לשמוע בהקלטה שיר שהאדמו"ר מלמד בישיבה.
00:28 (28/09/11) דעת תורה
דעת תורה ושני פסקי הלכה שכתב בספרו הגדול "משנה הלכות", על מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, ו'אל תתגרו באומות' נאמרה רק בחו"ל ולא בארץ ישראל ● "וכאן הבן שואל ומתמה וכי זה דבר חדש שהתחילו היום בנ"י לעלות לארצנו הקדושה, או שהציונים המציאו שיש ארץ ישראל והתחילו לעלות לא"י, והלא מאז שחרבה בית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו מאז והלאה הלכו וחזרו לארצנו הקדוש" ● לזכרו הטהור
01:58 (08/08/11) דעת תורה
וידאו נדיר במלאות שש שנים לגירוש עשר אלף יהודים מגוש קטיף, בו נראה הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו זצוק"ל מתייחס לתוכנית ה'התנתקות' שהגה ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ● "מה הרוויח שרון? המדינה מפסידה!", אמר הרב אליהו. הוידאו צולם שבועות לפני פטירתו (דעת תורה)
15:59 (27/07/11) דעת תורה
הבוקר התקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של האדמו"ר כ"ק רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא - ירושלים זצ"ל, והוא בשנות ה-‏80 לחייו. הרב יוסף גערליצקי יו"ר קונגרס הרבנים "פיקוח נפש" מסר כי, האדמו"ר השתתף אישית בכנס מחאה נגד ההתנתקות שאורגן ע"י קונגרס הרבנים פיקוח נפש, בה התכבד לפתוח את הכנס בנאום חוצב להבות עם דמעות בעיניו ותוך הבעת ביקורת גלויה על מהלכי הממשלה בכל הקשור לשמירה על שלימות הארץ ובטחון תושביה.
כתבה בעיתון השבוע (שבועות תשס''ב) עם גילויים מדהימים מדברי האדמו''ר מצאנז קלויזנבוג זצוק''ל על הערבים והשמאלנים ● דברי קודשו בעיר עמנואל תובב"א ● ציטוטים: היתכן כדבר הזה שיהודים יצדדו עם הערבים?... ● גם את ירושלים מבקשים לחלק רח"ל, ימ"ש הרשעים והמחבלים ● הערבים התחילו לעלות מעלה מעלה, מאז התייסדות ממשלת הכופרים ● יש להלחם דרך ועד של משפטנים ועורכי דין להראות צביעות שונאי ישראל ● בתקשורת הישראלית שומעים כמה הערבים טובים" ● בתי המשפט בישראל יפסקו תמיד לטובת הערבים ● הטומאה מדברת מתוך גרונה של התקשורת ● האנשים ששתקו בזמן השואה, הם שצועקים כשהורגים גויים ● הערבים ימ''ש גרועים מהנאצים ● מיוחד
לרגל היארצייט של הרה"ג ר' אליהו כי טוב זצ"ל ו' באדר א' ה'תשל"ו אנו מגישים מאמר מיוחד מספר התודעה על ארץ הקודש חינוך הילדים לאהבת הארץ ועוד. "ילד מישראל בלי תחושת הגלות ובלי כיסופי גאולה טבעיים לפחות כטבעיות כיסופיו להיות מיליונר לכשיגדל, למה הוא דומה? לבן חורין..." (חלמיש)
5 שנים לפטירת המקובל הגה"צ רבי יצחק כדורי זצוק"ל ● ביום ראשון ו' תמוז תש "ס ביקר בבית אל, זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל. הרב כדורי בירך את הציבור ואת כל תושבי יש"ע שימשיכו לשבת בכל ישובם ובכל ארצנו, ושלא תפול חלילה הארץ בידי אויבינו. הרב הוסיף ברכת "מי שבירך" לקהל הקדוש. לאחר מכן הרב יצא בדרכו אל מסוקו אשר המתין לו בפסגת הארטיס. תוך שהוא מלווה בתושבים רבים ובילדי הישוב.
19:07 (02/01/11) דעת תורה
אבל כבד ירד עם הוודע פטירתו בליל שבת של ראש ישיבות הנגב מרן ראש הישיבה ר' יששכר מאיר זצוק"ל ● לאחר מלחמת ששת הימים, כתב: "עדיין אנו עומדים ומשתאים מהישועה הגדולה שנושענו ויצאתנו מאפלה לאורה. לכן הבה נתקרב לדעת ה' ולקיים מצוותיו המרוממות ומקדשות אותנו..."
רבני שכונת פרדס כץ בבני-ברק פתחו במאבק: אסור להשכיר דירות לפליטים ולעובדים זרים ● חבר מועצת העיר: "המצב נהיה קטסטרופה" ● בפנים: מכתב הרבנים ● בלעדי
מי שייקלע בשעות הקטנות של הלילה לאתרי הבנייה של חברת 'חפציבה' הקורסת בפאתי ביתר-עילית, יעמוד נדהם מול עבודות בנייה קדחתניות הנערכות בשעות בלתי מקובלות לחלוטין • מי שינסה לברר את הסיבה לכך, יקבל פסק-דין מיוחד של בית הדין בעיר, שהתיר לבצע את העבודות על אף ההטרדה, וביקש מהשכנים להתחשב • הסיבה: "ההקפאה עלולה להתחדש בכל דקה, וכספם של הרוכשים על כף המאזניים"
"דבכל בית ושדה שמוסר להם הרי הוא נותן חני' לעכו"מ בקרקע זה... אין כאן מקום להסתפק כלל, וח"ו לנהוג קלות ראש בלא תעשה דאוריתא"... ● מצורף מודעות מעוצבות להדפסה
אברך הגיע לקבלת ברכה להצלחה במשפט שמתנהל נגדו בגין העסקת ערבים. "אתה לא יודע שאסור להעסיק ערבים. הם רוצחים, מי שמעסיק אותם מגיע לו עונש", אמר הגר"ח לאברך ההמום ● מצוות יישוב ארץ ישראל היא בכל רגע ורגע שגר בארה"ק ● למה התורה מספרת שישמעאל "פרא אדם"? ● דעת תורה, שאסור למכור קרקע או בית בארץ ישראל לגוי – ואפילו במקום הפסד גדול ושעת הדחק" ● רוה"מ ביקש להתקבל לברכה בבית הגר"ח קניבסקי, מיד לאחר 'נאום בר אילן'. אלא שלאחר הנאום הביקור בוטל. מקורבים: לא רוצים שיתפרש כאילו הגר"ח תומך בנאום. ● "מנוי על קורבן פסח? זה דבר טוב!" ● להתפלל להצלחת החיילים ב'עופרת יצוקה' ● "לתת מדינה ערבית בשטח ארץ ישראל?!" "הוא חושב שמה שהוא יגיד, זה מה שיקרה? זה לא בידים שלו
17:42 (07/12/10) דעת תורה
למעלה מ-40 רבני ערים וגדולי תורה, מכל רחבי הארץ, פרסמו מכתב האוסר מכירה או השכרת בתים לנכרים - ערבים או עובדים זרים ● הנימוק לאיסור: איסור דאורייתא ד"לא תחנם", חשש מהתבוללות וירידת ערך הנכסים ● בין הרבנים החתומים על המכתב: מרן הרב שמחה הכהן קוק, הרב יעקב אדלשטיין - רבה של רמת השרון, והרב אביגדור נבנצל - רב הרובע היהודי בירושלים. ועוד.
14:10 (15/11/10) דעת תורה
שאלות ותשובות בנושאי עיר הקודש חברון תובב"א ומערת המכפלה ● ציטוטים: לכו למערת המכפלה בחברון. משם עוברות כל הישועות ● מדוע יצאתם לחו״ל ולא הלכתם לקברי אבות בחברון ● ללכת לחברון ולא להתפעל מפרסומות שונים ● יש ענין גדול ללכת לקברי אבות ואמהות שבחברון, ואין למעלה מכך ● אשריכם הלומדים בה תורה המתגוררים בה, השומרים עליה. כמה נחת רוח יש לאבותינו ואימותינו מכם ● ועוד...
הרה''ג רבי בן ציון מוצפי שליט"א בקריאה חריפה למען פולארד: לכל יהודי יש חוב לפעול ולהתפלל יום יום לשחרורו, הרב אמר את הדברים כתשובה לשאלה בתוכניתו ברשת מורשת ברדיו ● מצורף גם 5 תשובות שענה הרב שליט"א בנושא
20:18 (19/04/10) דעת תורה
פסק הלכה: ● "כיוון שביום זה לפני 62 שנים הסכימו אומות העולם שלא כדרך הטבע – לפתוח את שערי דלתות ארץ ישראל בפני מיליוני יהודים... והסכימו אוה"ע לאפשר להם לבוא להתיישב בארצנו הקדושה... ב"ה יכולים אנחנו בחסדי השם לגור בארץ ישראל, ולהשתטח על קברי אבות ושאר מקומות הקדושים"... ● המכתב המלא
הג"ר אלעזר הלוי שולזינגר שליט"א: מי שיחקור היכן התבטא מרן הרב שך (אבי עזרי), או כתב כי יש לוותר על "שטחים" - אני מבטיחו שלא ימצא זאת, כי מעולם לא אמר לא התבטא ולא כתב כך
20:25 (29/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: דימה נסים של מלחמת ששת הימים לנסים של יציאת מצרים... • הארץ הקדושה היא נקודת ליבנו באמת, כי אין לְחַלֵּק הארץ מהתורה
03:58 (28/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: יש להתפלא עלינו, שאנו דרים בארץ ישראל, ואין אנו מרגישים כראוי את העליה וההשפעה הבאה לנו על ידה.
03:01 (28/12/09) דעת תורה
מדברי קודשו של מרן הרה"ק ר' מנחם זמבה הי"ד, אשר היה מגדולי רבני פולין של מעלה, ונספה בשואה. מתוך נאום בכנסיה הגדולה השלישית של אגודת ישראל במאריבנד תרצ"ז:
מצוות יישוב ארץ ישראל גם בזמן הזה • עיקר כל המצות ליושבים בארץ ד' • איסור "לא תחנם" גם אם מפסיד ממון רב • ועוד
02:00 (28/12/09) דעת תורה
"אם משקיעים גשמיות בארץ ישראל, סופה שצומחת מזה רוחניות. ואילו בחוץ לארץ הוא להיפך - מהרוחניות נעשית גשמיות, וסופה של הגשמיות שהיא הולכת לטמיון".
01:53 (28/12/09) דעת תורה
היה מונע את עצמו מלרוק ברחוב, כי אדמת קודש היא
12:22 (13/12/09) דעת תורה
לפני כשלוש שנים, כאשר הקטיושות שרקו בצפון הארץ ומאות-אלפי תושבים נסו מבתיהם, ישב העיתונאי יעקב ריבלין בסלון ביתו של האדמו"ר מבוסטון זצ"ל ושמע ממנו אבחנות מדויקות • 'בחדרי חרדים' מגיש את הראיון המרתק מתומלל • קובץ אודיו מהשיחה
21:55 (05/12/09) דעת תורה
האדמו"ר זצ"ל היה חבר מועצת גדולי התורה, והיה מגדולי הלוחמים למען שלמותה של ארץ הקודש ● קול קורא שכתב האדמו"ר על הגירוש מגוש קטיף ● הלוויתו הלילה בירושלים ●
19:38 (01/12/09) דעת תורה
אברך חרדי הגיע בימים האחרונים לביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בבני-ברק לקבלת ברכה להצלחה במשפט שמתנהל נגדו בגין העסקת ערבים. "מה, אתה לא יודע שאסור להעסיק ערבים. ערבים הם רוצחים, מי שמעסיק אותם מגיע לו עונש", אמר הגר"ח לאברך ההמום.
18:33 (26/10/09) דעת תורה
חדש, וידאו נדיר ממרן הגרי"ח זוננפלד זיע"א. • ליקוט מעשיות ואמרות מאת מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל מתוך הספר הנפלא "האיש על החומה" אשר זכה להסכמת מרן הגרי"ש אליישיב זצוק"ל
21:28 (01/12/09) דעת תורה
שיעור בענין מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, ושיחה בטחון בה' בכל מצב - דברי חיזוק של הרב שליט"א בכפר דרום בגוש קטיף בשלושת השבועות תשס"ה.
12:11 (28/09/12) דעת תורה
נשיא איראן השמיע השבוע הצהרות בדבר השמדתם הפיזית של יושבי ארץ ישראל, והנה אנו לא חוששים, לא דואגים, וזאת מדוע? מפני שאנו מצויים בתוככי השמירה המעולה ביותר, התוכנית להגנת טילים של הקב"ה בכבודו ובעצמו ● והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם
00:58 (23/12/09) דעת תורה
לראשונה, העניק האדמו"ר משומרי אמונים ראיון נדיר ובלעדי ל´שעה טובה´, בו הוא מדבר על הכל. "התקופה קשה וצריך ישועה בכל מקום"
16:58 (22/08/11) דעת תורה
ארבעים שנה מאז מלחמת ששת הימים רואים ניסים גלויים ● צריכים לחזק את עם ישראל להכניס אמונה ולהראות כי בעזרת השם אנחנו ממש רואים כבר את אורו של משיח ● הערבים והפלסטינים סייעו לחורבן הבית ● האומות אינם שוקטים כל עוד ארץ ישראל שהיא לב העולם קיימת על המפה, וכבר שנים רבות שהם מתאספים שוב ושוב לטכס עצות האיך אפשר לקרוע את ארץ ישראל לגזרים ● כשדיברו עם הבריונים על חברון וקבר רחל לא הבינו מדוע לא למוסרם לערביים, כי ארץ ישראל הוא דבר שבקדושה, והם אינם צריכים את הקדושה ● אומות העולם לחצו לתת שטחים לערבים בשביל להשמיד את ישראל ח"ו ● כשיפול ישמעאל באחרית הימים יצמח משיח בן דוד ● ליהודים בחו"ל: מי שיש לו שכל הנני אומר כבר שנים, שיארוז את חפציו ● והשי"ת יעזור שכדרך שאנו זוכים לראות במפלתם של הישמעאלים והערביים, כן נראה במפלתם של הפלסטינים, שיהא חרב איש ברעהו, וישכחו ותפול עליהם אימתה ופחד וכולם יברחו מארץ ישראל, אמן.
22:24 (10/10/11) דעת תורה
כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, מזקני האדמו"רים בדורנו, תוקף בחריפות את שמעון פרס: "ראה איך נסתרה דעתם של השמאלנים. יושב כאן בארץ ישראל רוצח גלוי בנפש ובגוף. אני מכנה אותו כך משום שהיה שותף להשמדות הרוחניות בימי העליות, ובנוסף לכך נזקף לחובתו הסכם אוסלו ובו הוא הביא לארץ הקודש את כל הרוצחים מתוניס, וכבר נפלו כאלפיים יהודים בגלל אותו רשע, ועל כך לא מקימים ועדת חקירה! מזה מעלימים עין". וגם: נבואה על מלחמה קרובה וקריאה ליהודי התפוצות (דעת תורה)
מנוע חיפוש באתר 'אגודת חלמיש' ו'דעת תורה'

22:51 (27/12/09) דעת תורה
לקט קטן וחלקי מחז"ל הקדושים זיע"א מתוך תלמוד בבלי וירושלמי מדרשים ועוד (בבנייה)
18:08 (14/02/12) דעת תורה
ליקוט דעת תורה מדברי רבנו הרמב"ם זללה"ה על ארץ ישראל, הערבים ומלחמה בזמה"ז, מתוך הספר 'אוצרות גדולי ישראל' שנדפס בהסכמת שר התורה רבי בנימין זילבר זצוק"ל, ובהסכמת הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי שליט"א
19:50 (31/10/10) דעת תורה
"אברהם ראה במראה הנבואה שעתידים בניו להשתעבד תחת ידי ישמעאל, וכי ישנאו אותם שנאה גדולה שאין אומה בעולם שיהיו שונאים לישראל כבני ישמעאל"...
דעת רבינו הרמב"ן זללה"ה במצוות עשה של יישוב ארה"ק • ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות
23:05 (18/08/15) דעת תורה
כל ימיו השתוקק לעלות לארץ ישראל ובערוב ימיו אף עלה אליה בחזרה וכפי שנביא להלן. במכתבו הוא מבאר את חשיבות העליה לארץ ישראל ומעודד את הפועלים למען ישוב ארץ הקודש
22:34 (18/08/15) דעת תורה
"משחר טל ילדותו מסר נפשו לחבב את ישוב ארה"ק, ובעודנו נער בן תמניא החליט בלבו הטהור לעלות ולקבוע משכנו בארה"ק. הוא סיפר לי ששגורה היתה תפלה בפיו שהש"י יזמין לו לאשה אשת חיל שתהא נאות לעלות עמו לא"י. תפלתו נתקבלה, והשי"ת הזמין לו בעיר הורדנא אשה יראת ה' ה"ה אמי מורתי מלכה בת ר' יצחק ז"ל אשר בטח בה לב בעלה".
16:38 (14/08/15) דעת תורה
"זכו עם עננא שמיא - ע"י נסים ונפלאות, לא זכו, כבר אנשא - תהיה אתחלתא דגאולה ברשיון הממשלות"
01:05 (28/12/09) דעת תורה
מתוך המכתב: " ואל תחושו להאנשים אשר בבלי דעת טפלו תפל להטיל מום בקדושת המצוה הרבה והקדושה הזאת, כי דבריהם שלא בדעת"...
00:22 (06/05/11) דעת תורה
רבי מנחם מנדל עלה לארץ ישראל בראש 300 נפשות, בחודש אדר שנת תקל"ז (1777). הקשיים היו עצומים. צרה רדפה את חברתה. כבר בנסיעה לארץ טבעה אחת האוניות, ושלושים יהודים טבעו בה. כשבאו לארץ נשתקעו בצפת, אולם הטורקים והערבים רדפו אותם... למרות הכול, רבי מנחם מענדל היה איתן בדעתו, ונשאר בארץ הקודש.
דעת תורה: "הארץ הקדושה אשר הקב"ה הציב גבולותיה בתורה הקדושה נתונה לעם ישראל עם עולם, וכל ויתור שהוא על אדמות קודש הנתונה לנו ע"י הקב"ה בגבולותיה אין בו ממש" ● "מועצת גדולי התורה פונה לכל בני ישראל בקריאה עזה חוצבת להבות אש לעזור בשעה חמורה ואחראית כזו לאגודת ישראל בעבודת בנין ארץ הקודש..." ● המסמך המלא בכתבה ● בבנייה
שלח את בנו יחידו ר' בנימין ביניש להיות משבע הראשונים המשתכנים בשכונת נחלת שבעה • כשאכל ענבי רחובות ברך [שהחינו] על הפירות ועל שזכה לאכול מפרי מושבה יהודית
מתוך דבריו: "וברוך ה' אלוקי ישראל שהחיינו והגיענו לזה כי נתעוררה התנועה בכל עמנו להשתדל בענין הקדוש של ישוב ארץ ישראל, ארץ אבות אבותינו הקדוש"...
גילה חיבה יתירה לארץ הקודש, שהיתה מתבטאת בצורות שונות
02:35 (28/12/09) דעת תורה
בזכות ההשתוקקות וההשתדלות לארץ ישראל - זוכין לירש את הארץ
19:37 (29/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: המואס בארץ ישראל זה משום היותו מורד בהקב"ה...
01:38 (28/12/09) דעת תורה
גדול כוחה של ארץ ישראל, שבכוחה להפוך את ה"ארץ" לבחינת "ישראל".
21:33 (29/12/09) דעת תורה
בתוך דבריו: "ואני תהילה לאל יתברך נוסע לארץ הקדושה שהכל מצפים לראותה, חמדת כל ישראל וחמדת השי"ת, כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה"...
21:53 (29/12/09) דעת תורה
בתוך דבריו: מה כוונתכם בזה שאמרתם שהעיקר הוא ארץ ישראל? וגער בי וענה ואמר: כוונתי כפשוטו – ארץ ישראל הזאת עם אלו הבתים ואלו החצרות"...
21:08 (29/12/09) דעת תורה
הגאון החסיד מו"ה עקיבא איגר זצוקל"ה רצה בסוף ימיו לעלות אל ארץ הקודש.
02:12 (28/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו הקד': "מצות ישיבת ארץ ישראל כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים המצוה הזו. וידוע שעיקר שכר המצוה על השמחה הגדולה בה"...
03:24 (28/12/09) דעת תורה
הגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם, ויאמר להם: הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם? ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם, הוא אלהי עולם ב''ה לעד? ● והיה כי תבא אל הארץ. אמר והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ
02:39 (28/12/09) דעת תורה
מעשה ממרן החת"ס זצוק"ל ● מתוך דבריו: שהעבודה בקרקע גופה מצוה משום יישוב א"י ולהוציא פירותי' הקדושי'. וכאלו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה ה"נ לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק התורה"
21:16 (29/12/09) דעת תורה
דירת ארץ ישראל עוזרת אל השלימות ואל רוה"ק
20:54 (29/12/09) דעת תורה
בתוך דבריו: ודרשו חז"ל: עשה שכונה בארץ הוי זורע הוי נוטע • אמנם מה לנו לחוש להמתנגדים על מצוה זו?
20:17 (29/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: המרגלים אחר שהוציאו דיבה ודברו חסרונות על ארץ ישראל - כבר נשלל ונעדר מהם ההרגשה ביקר קדושת הארץ ומעלתה
20:05 (29/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: גירוש ספרד, והרבה צרות שבכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו, מפני ששכחו את ארץ הקודש, ולא עלו אליה...
19:27 (29/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב לגנות אפילו מקום אחד מארץ ישראל...
03:42 (28/12/09) דעת תורה
מעשה ממרן הג"ר עקיבא יוסף שלזינגר זצוק"ל • מתוך דבריו: "דכמה בני אדם שיושבים בארץ ישראל ואין רואים כלל ארץ ישראל בעיניהם"...
02:50 (28/12/09) דעת תורה
קול קורא למען מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה מתוך דבריו: "ומיום מתן תורתנו הקדושה לא פסקה הנבואה מלצוות על ישוב הארץ, ואין לך פרשה שבתורה שלא נזכרת בה ארץ ישראל"... סר פחד השבועות!
02:27 (28/12/09) דעת תורה
"אִם אֶהְיֶה כְּבָר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, יֵשׁ תִּקְוָה שֶׁלֹּא אֲגֹרַשׁ מִשָּׁם, אֲבָל אִם אֶשָּׁאֵר בְּחוּץ לָאָרֶץ - מִי יוֹדֵעַ אִם אֶהְיֶה בֵּין אֵלּוּ שֶׁיַּעֲלוּם לְאֶרֶץ הַקֹּדֶשׁ?"...
01:45 (28/12/09) דעת תורה
"מצוה ראשונה שנצטוה עליה יהודי מעולם"...
01:28 (28/12/09) דעת תורה
הקב"ה יציל את ישראל ממלחמת גוג ומגוג, כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות, ואפ"ה לי יעזבו את ה' ואת נחלתם ארץ הקדושה תוב"ב, וזהו יהיה עיקר תשובתם ● המהלך ד' אמות בארץ ישראל מכפרים לו על כל עוונותיו...
01:21 (28/12/09) דעת תורה
מתוך דבריו: "ושתחלה יתישבו אנשים מבני ישראל בא"י ברשיון מלכי הארץ הישרים והחסידים ויהיה ישוב ארץ ישראל קודם ביאת משיח"...
00:33 (27/10/09) דעת תורה
ותהיו לנס ולעינים לכל אחב"י אשר לאל ידם לעשות חיל בעבודת אדמת הקודש וגאולה תתנו להארץ ואתערותא דלמטה יתעורר לעומתכם הבטחת הקב"ה והארץ אזכור
00:53 (27/10/09) דעת תורה
מרן הג"ר מרדכי גימפל יפה זצוק"ל • מכתב
ביוגרפיה סיפורים וראיון בעיתון 'בקהילה' על מרן שליט"א ● עשרות רבנים קבעו: איסור חמור למכור דירות לערבים, נוסח ה"גילוי דעת" בכתבה ● מכתב הרבנים לנשיא בוש, לשחרר את יהונתן פולארד ● חורבת רבי יהודה החסיד: הגה"ג הרב שמחה הכהן קוק שליט"א בנאום מרגש וריקודים בחנוכת ביהכ"נ ● הגאון מוילנא לתלמידיו, בנו את החורבה ואח''כ ייבנה המקדש ● הגרי''ש אלישיב הוטעה ע"י עסקנים בזמן הגירוש מגוש קטיף ● קריאה: להתפלל להצלחת החיילים ב'עופרת יצוקה' ● "מנוי על קורבן פסח? זה דבר טוב!"
אסור למכור דירות לגויים, "לא ניתן להם שישתלטו לנו פה" ● "אבו-מאזן וכל הרשעים האלה – שיאבדו מהעולם. יכה בהם הקדוש ברוך הוא מכת דבר, בהם ובפלסטינים האלה" ● ליהודי תימן: הגיעה השעה שכולם יעלו לארץ ישראל ● הפסק הלכה: "שטחים תמורת שלום" אינו תקף, מסירת שטחים מהווה סכנת נפשות, "אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות..." ● וידאו לפני גירוש גוש קטיף: על שרון "עוד יגיע העונש שלו על מה שעשה לגוש קטיף. איזה אכזר הרשע הזה, שהוא עושה דברים כאלה. הקב"ה.. יתן לו 'באנה' אחת - ימות. יישן ולא יקום.. זה שהוא מתאכזר על עם ישראל.. מה האכזריות הזאת לגרש את היהודים שלנו ולהכניס ערבים? הקב"ה ייתן לו מכה אחת שלא יקום" ● לאף אחד אין זכות לויתורים בירושלים
18:46 (12/07/15) דעת תורה
בס"ד זכינו לקבל את הספר הנפלא "בחר ה' בציון" ממחברו הג"ר חיים פרידמן שליט"א ● ובו עשרה פרקים, בעניני: מעלת ארץ ישראל ● ארץ ישראל – תכלית הבריאה ● הארץ הנבחרת לעם הנבחר ● הפרחת הארץ בימינו ● דברי הגר"א על סדר הגאולה ● גאולת ישראל קמעא קמעא ● תחילת הגאולה ע"י בני אדם ● עליית תלמידי הגר"א ● חובתנו בשעה זו ● בנין בית המקדש ● נספחים ● מילואים ● מכתבי ברכה
22:33 (26/10/09) דעת תורה
בו מובאים דעת גדולי ומאורי ישראל מרנן ורבנן זצוק"ל בעניין מצוות יישוב ארה"ק


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS